312. Poselství Matky Spásy ze dne 13. ledna 2012 v 08:00.


MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (19)


MODLITBA ZA MLADÉ LIDI


Mé dítě,

dnes jsem plná zármutku, protože tolik trpím, když myslím na ubohé duše, které během Varování zemřou. Musíš prosit o naléhavou modlitbu za tyto duše, které vyvolávají hněv mého Otce. Jejich chování je v jeho očích ohavností. Prosím, modlete se, modlete se, modlete se za tyto děti temnoty, z nichž mnohé nevědí, co činí.

Jejich zkaženost přivádí mého Syna k pláči a jeho rány začínají hnisat. Je důležité, aby tolik duší, kolik je jen možné, se zahalilo objetím mého Syna v jeho Božím milosrdenství. Prosím, požádej, aby tato modlitební kampaň byla věnována mně, Matce Spásy, k záchraně těchto ubohých duší.

Modlitba modlitební kampaně (19):

Modlitba za mladé lidi

"Matko Spásy, prosím tě, oroduj za milosrdenství pro mladé duše, které jsou ve strašné temnotě, aby poznaly tvého milovaného Syna, jenž přišel zachránit celé lidstvo.

Nenechej ani jedinou duši padnout stranou, nenechej ani jedinou duši odmítnout jeho velké milosrdenství.

Modlím se, Matko, aby všechny byly zachráněny, a prosím tě, abys přikryla tyto duše tvým svatým pláštěm a poskytla jim ochranu před mistrem klamu, kterou tolik potřebují. Amen."

Mé dítě, pro mého Syna jsou důležité všechny duše. Ale jsou to právě mladé duše ve smrtelném hříchu, které Ho zraňují nejvíce.

Modli se, aby Světlo milosrdenství prozářilo temnotu jejich mysli a duše. Modli se, aby odmítly strašné životy neřestí a prázdnoty, které vedou. Modli se, aby prosily a dosáhly milosrdenství, jinak nikdy neobdrží milosti, které potřebují, aby vstoupily do Nového ráje.

Jakou ztrátou budou tito mladí lidé pro zbytek vás, kteří přijmete dar Varování a vstoupíte do nové éry ráje na zemi. Mému Synu to zlomí srdce, když nebudou moci být zachráněni.


Vaše milovaná Matka
Maria, Královna Nebes
Matka Spásy


zpět