307. Poselství Ježíše ze dne 8. ledna 2012 v 15:30.


JEŽÍŠ VOLÁ K DĚTEM CELÉHO SVĚTA


Má vroucně milovaná dcero,

dnes volám ke všem dětem nad sedm let a ke každičkému mému dítěti na světě. Vy, moje malé děti, jste jako drahokamy v mých očích. Přinášíte Mi tolik něžné lásky a Já mám velkou radost ve vaší společnosti. Vězte, že vás velice miluji. Některé z vás Mě již znají, a to je dobře.

Zvu vás k tomu, abyste si se Mnou více povídaly. Vašimi slovy, jako s přítelem. Nikdy si nemyslete, že se musíte naučit nebo recitovat modlitby, když se vám můžou zdát těžké. Místo toho přijďte ke Mně a sdílejte se Mnou svoje myšlenky, obavy, novinky nebo problémy. Jsem vždy na vaší straně, i když si Mě nevšímáte. Jsem vždy plný naděje.

Vy, ubozí mladí lidé, jejichž život je naplněn lží a neupřímností, nebo vy, kdo se zapletli s drogami nebo alkoholem, musíte vědět toto: I když můžete ve svém nitru pociťovat prázdnotu, musíte Mi podat svou ruku a Já se jí chopím. Zachráním vás od záhuby v moři chaosu.

Mnozí z vás se cítí bezcennými a bezvýznamnými. Jste tak drceni těmi, které zbožňujete ve světě hudby a celebrit, že se cítíte úplně neschopní. Moje malé děti, nepoddávejte se tomuto pocitu, protože v mých očích jste velmi výjimečné. Každé z vás zaujímá jedinečné místo v mém srdci. Dovolte Mi vás vzít na cestu do nádherné nové budoucnosti.

Brzy zavedu novou nádhernou éru míru a slávy na zemi. Musíte být silné. Nikdy se nevzdávejte, když se cítíte být na dně. Nikdy si nezoufejte, když se cítíte být bezcenné.

Nezapomeňte, že jste se z nějakého důvodu narodily. Nezáleží na tom, za jakých okolností, důvod vašeho narození je tento: Narodily jste se, abyste se připojily ke Mně jako část mého nového nádherného království.

Já vím, že je pro vás těžké uslyšet můj hlas, když je tak mnoho falešných bohů, kteří se pokoušejí získat vaši pozornost.

Můj slib k vám je následující: Žijte svůj život v naději a lásce ke Mně, vašemu Ježíši a Já vám dám dar ráje. Tento ráj je to, co vás bude očekávat, když Mě jen poprosíte o pomoc na cestě ke Mně.

Já jsem Láska, která chybí ve vašem životě. Já jsem pokoj, který hledáte. Já jsem pomoc, kterou potřebujete, abyste znovu pocítili lásku ve svých srdcích. Já jsem Láska. Já jsem Světlo. Beze Mne zůstanete v temnotě. Já vás miluji a nezáleží na tom, jak Mě snad zraňujete, nebo urážíte. Pomodlete se tuto krátkou modlitbu a Já k vám okamžitě přispěchám.

Modlitba pro mladé:

Otevři mé oči

"Ježíši, jestli mě slyšíš, tak vyslechni mé volání o pomoc.

Prosím, pomoz mi vyrovnat se s těmi, kteří mi způsobují bolest.

Pomoz mi zastavit závist, aby nepřevládla v mém životě, a zastav mě v touze po věcech, které nemůžu mít.

Místo toho otevři mé srdce Tobě, drahý Ježíši.

Pomoz mi pocítit skutečnou lásku – tvou lásku a opravdový pokoj v mém srdci. Amen."

Mé děti, radujte se, protože nyní mluvím z nebes k vašim srdcím. Já jsem skutečný. Já existuji. Já vás miluji a nikdy se nevzdám svého boje o vaši záchranu, abych mohl vzít vás, vaši rodinu a přátele do Nového ráje na zemi.

Tento ráj byl stvořen pro Adama a Evu a nyní se vrátí na zem. Chci, abyste byli částí tohoto nového nádherného života, o kterém jste ani nemohly snít.

Žehnám vám teď.


Váš milovaný přítel
Ježíš


zpět