304. Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2012 v 19:20.


SNAHA O ATOMOVOU VÁLKU NA VÝCHODĚ


(Výňatek z přijatého poselství, jehož větší část tvořilo osobní poselství Marii Božího milosrdenství)


Má vroucně milovaná dcero,

slyš Mě pozorně teď, kdy informuji svět, že národy na východě se začnou pokoušet vzájemně se zničit.

Je zapotřebí mnoho modliteb, aby se zajistilo, že tato atomová válka a jiné ukrutnosti budou odvráceny. Nikdy nezapomeň, že modlitba je mocná a že může zmírnit mnoho zlých událostí.

Musím vám připomenout mé přání, abyste se modlili za záchranu duší.

Má dcero, potřebuji více duší, zejména těch, jejichž údělem bude smrt během Varování.

Teď už musíte vědět, že je to má největší touha a že to budou modlitby mých následovníků, které mohou přinést spásu těmto duším.

Naléhavě prosím modlitební skupiny po celém světě, aby se nyní usilovně modlily za takové duše.

Bůh, můj Věčný Otec, odpoví přiměřeně vašim prosbám a nabídne těmto ubohým duším záchranné lano.

Jsi nyní unavená, má dcero. Jdi v pokoji. Odpočiň si.


Váš Ježíš


zpět