298. Poselství Ježíše ze dne 31. prosince 2011 v 12:00.


BEZ MÉHO ČINU MILOSRDENSTVÍ BY SE NÁRODY NAVZÁJEM ZNIČILY


(Extrakt ze soukromého sdělení Marii Božího milosrdenství, které zahrnuje modlitbu (16) modlitební kampaně, aby lidé přijali milosti, které jim budou dány Ježíšem během Varování a závazek hlásat jeho nejsvětější Slovo světu).

Má dcero,

Varování dokáže všem pravost těchto mých svatých poselství světu. Nesmíš o nich nikdy pochybovat. Ani jediné z nich nebylo žádným způsobem znečištěno.

Připrav se na Varování a řekni své rodině a dětem, aby se pomodlily krátkou modlitbu za odpuštění svých hříchů.

Já ti teď dám v rámci modlitební kampaně speciální modlitbu pro svět (16), za přijetí milostí, nabízených během Varování, aby pomohla duším. Stůjte pevně během velkého činu milosrdenství, které teď daruji světu.

"Ó, můj Ježíši, drž mě pevně v této zkoušce tvého velkého milosrdenství.

Dej mi milosti, které potřebuji, abych se stal malým ve tvých očích.

Otevři mé oči pravdě tvého slibu věčné spásy.

Odpusť mi mé hříchy a ukaž mi tvou lásku a tvou ruku přátelství.

Vezmi mě do náruče svaté rodiny, abychom se všichni mohli opět sjednotit.

Miluji Tě Ježíši a slibuji Ti, že ode dneška budu hlásat tvé svaté Slovo beze strachu v mém srdci a s čistotou duše navěky věků. Amen."

Nikdy se neobávejte tohoto velkého činu mého milosrdenství, který se musí stát, jinak by se národy navzájem zničily.

Většina lidstva se obrátí, ale bitva o duše nyní zesílí.


Váš milovaný Ježíš
Spasitel všeho lidstva


zpět