296. Poselství Panny Marie ze dne 29. prosince 2011 v 14:15.


MŮJ RŮŽENEC MŮŽE ZACHRÁNIT NÁRODY


Mé dítě,

modlitba svatého růžence může zachránit národy.

Mé děti nesmí nikdy zapomenout, jakou moc má můj svatý růženec.

Je tak mocný, že dělá mistra klamu k ničemu. Když se jej denně modlíš, nemůže udělat nic tobě, ani tvé rodině.

Prosím, požádej mé děti, aby se od dneška začaly modlit můj svatý růženec, aby ochránil nejen jejich rodiny, ale také i jejich společenství.

Růženec je tou nejmocnější zbraní proti plánům Zlého zničit vše, co může, v těchto jeho posledních dnech na zemi.

Nikdy nepodceňujte lži, které vnáší do myslí lidí, aby odvedl mé děti od Pravdy.

Tak mnoho z nich se bude pod jeho vlivem vzpouzet a bojovat proti pravdě velkého milosrdenství mého Syna.

Modlitbou mého svatého růžence můžete tyto duše ochránit od lží.

Jejich srdce mohou být a budou otevřena, vyhradíte-li si čas k modlitbě mého růžence.

Modlete se nyní za mé děti, aby otevřely srdce Pravdě. Modlete se také, aby všechny mé děti našly sílu přijmout milosrdenství mého Syna.


Vaše milovaná Matka
Královna andělů


zpět