292. Poselství Ježíše ze dne 25. prosince 2011 v 18:00.


CTĚTE DŮLEŽITOST RODINY


Dnes, má dcero, oslavujete moje narození. Je to také zvláštní den pro rodiny.

Nezapomeňte, že svatá rodina se také zrodila v tento den. Tato svatá rodina má vztah a spojitost s lidmi po celém světě.

Tak jako všechny duše na zemi jsou částí rodiny mého Věčného Otce, tak také všude by měli lidé ctít důležitost rodiny.

Je to jen v prostředí rodiny, kde se rodí opravdová láska. Je důležité, abyste to pochopili, protože mnoho rodin na světě trpí roztržkou, hněvem a rozdělením.

Kdyby na zemi nebyly rodiny, nebylo by života. Všechno, co si můj Věčný Otec přeje pro své děti na zemi, je reprezentováno rodinou.

Rodiny, když jsou pospolu, vytvářejí důvěrnou lásku, která je známá jen v nebi. Narušte rodinu a způsobíte škodu čisté lásce, která existuje v každé duši, která tvoří část této rodiny.

Satan miluje rozdělovat rodiny. Proč? Protože ví, že jádro lásky, nezbytné k duchovnímu růstu lidstva, umírá, když je rodina rozpolcená.

Děti, prosím, modlete se za sjednocení rodin. Modlete se, aby se rodiny modlily spolu. Modlete se, abyste zabránili Satanovi vejít do domova vaší rodiny.

Nikdy nezapomeňte, že jste všichni částí rodiny mého Otce a musíte tuto jednotu napodobit tady na zemi, kdykoliv je to možné. Vím, že tomu tak vždy není, ale usilujte o jednotu rodiny, abyste neztratili lásku jednoho k druhému.

Když na zemi rodinu nemáte, pak mějte na paměti, že jste částí rodiny, kterou vytvořil můj Otec. Snažte se připojit k rodině mého Otce v nové éře míru.

Modlete se za milosti, které potřebujete, abyste mohli najít svůj právoplatný domov v tomto Novém ráji, do kterého budete při mém Druhém příchodu pozváni vstoupit.


Váš milovaný Ježíš
Spasitel lidstva


zpět