291. Poselství Boha Otce ze dne 24. prosince 2011 v 18:00.


MŮJ SYN JE POSLÁN, ABY SI VYŽÁDAL SVŮJ PRÁVOPLATNÝ TRŮN


Má dcero,

tak jako jsem poslal Spasitele poprvé na svět, aby zachránil lidstvo, jsem nyní připraven poslat ještě jednou mého Syna Ježíše, Vykupitele lidstva, k záchraně duší, které by jinak nemohly být zachráněny.

Mé děti musí pochopit význam hořkosladké oběti, kterou jsem přinesl lidstvu, když jsem poslal mého Syna poprvé.

Když jsem poznal, že jedinou cestou jak vykoupit lidstvo bylo poslat Spasitele, věděl jsem, že nemohu očekávat, že by jakýkoliv prorok, nebo vybraná duše podstoupila takovou oběť. Rozhodl jsem skrze druhou osobu mého božství, že pošlu Syna, aby zachránil lidstvo. To byla jediná účinná cesta, jak zhatit plány Satana – taková byla má láska k mým dětem.

Pozorovat, jak můj Syn roste a stává se mužem, bylo úchvatné i bolestné, protože jsem věděl, co leží před Ním. Přesto kvůli hluboké, něžné lásce, kterou chovám pro každé z mých dětí, byla to ochotně podstoupená oběť, abych zachránil moji rodinu.

Nyní, kdy se Varování blíží, připravuji svět také těmito svatými poselstvími, aby přivítal mého Syna podruhé.

Děti, Druhý příchod mého milovaného Syna je blízko. Bude poslán, aby si vyžádal svůj právoplatný trůn, kdy bude panovat jako Král lidstva.

Tato nádherná událost bude působivá a neobyčejná a je konečnou částí plánu k záchraně lidské rasy od zla, které existuje ve vašem světě. Satan bude brzy vyvržen. Jeho následovníci a lidé zlého srdce budou šokováni a zděšeni. Bude od nich očekáváno, že se v této fázi rozhodnou. Buď padnout na kolena, prosit o milosrdenství a být zachráněni. Nebo odmítnout tento velký dar, který jim byl nabídnut.

Moje děti, sjednoťte se všechny, a nebojte se, že se vystavíte posměchu. Jste všechny vedeny Duchem Svatým a je vám poskytnuta ochrana andělů a svatých v nebi. Bude to na vás, moji následovníci, abyste hlásali Slovo a slib mého Syna, jenž si přeje, aby tato poselství byla rozšířena po celém světě.

Také pomocí vašich modliteb budou ztracení hříšníci vyškubnuti z náruče Zlého.

Děti, nacházíte se v počáteční fázi poslední bitvy. Milosrdenstvím mého vroucně milovaného Syna je vám dána vaše druhá příležitost k věčné spáse. Nepromarněte tuto příležitost. Sjednoťte se jako jeden ve spojení s vaší rodinou v nebi, abyste zachránili vaše bratry a sestry na zemi.

Radujte se o těchto Vánocích, neboť to bude zvláštní oslava, protože musíte nyní pomáhat duším, aby se připravily na Druhý příchod mého Syna potom, co se Varování uskuteční.

Děti, miluji vás všechny. Přijměte moji lásku. Obejměte Mě, svého Věčného Otce, který udělá vše, co je možné, aby vás všechny vzal do nové éry míru.


Bůh Otec


zpět