290. Poselství Panny Marie ze dne 22. prosince 2011 v 09:30.


PLÁN K VYKOUPENÍ LIDSTVA, PRO DRUHÝ PŘÍCHOD, JE DOKONČEN


Mé dítě,

svět se musí připravit na příchod mého Syna modlitbou.

Plán mého drahého Syna k vykoupení lidstva, pro jeho Druhý příchod, je dokončen.

Byl vyměřen čas, aby dovolil víře se rozšířit těmito a jinými Božími poselstvími.

Dokonce i malé skupiny oddaných křesťanů, kteří se modlí za ty, kdo odmítají mého Syna, mohou zachránit tyto duše.

Vy, mé děti, proste tolik následovníků, jak je to jen možné, aby se modlili za imunitu pro ubohé duše nacházející se v hříchu.

Naléhavě prosím všechny následovníky mého Syna, aby se nikdy nevzdávali naděje pro záchranu celého lidstva.

Mnoho ubohých duší nechápe, co činí, když popírají existenci Boha, Nebeského Otce.

Jejich uvažování je diktováno lidskou logikou, kde všechny věci jsou založeny na tom, jak jsou viděny pouhým okem.

Nepochopily, že země je jen planeta stvořená Bohem pro jeho děti. Je to jen dočasné místo.

Jejich skutečným dědictvím je Nový ráj.

Modlete se, modlete se, modlete se za tyto děti, aby se Duch Svatý mohl dotknout jejich duše a zažehnout lásku k mému Synu v jejich srdci.

Nikdy nezapomeňte, že Vánoce jsou svatou hostinou k oslavení Spasitele, který byl poslán, aby vám, všem mým dětem, dal věčný život.


Vaše Blahoslavená Matka
Královna Nebes


zpět