285. Poselství Panny Marie ze dne 17. prosince 2011 v 15:30.


NESMÍTE SE ZŘÍCI NADĚJE KVŮLI STRACHU


Mé dítě,

svět musí být rychle zpraven o lásce a milosrdenství, které můj Syn Ježíš Kristus chová ke každé jednotlivé duši na zemi.

On miluje každého, včetně těch, kteří mají vlažné duše a těch, kteří Ho neznají.

Nikdy nepochybuj o tom, že lidé, kteří mohou být chudí v duchu, jsou Jím velmi milováni. Právě těm bude dána velká naděje, až je zahalí milosrdenství mého Syna.

Nebesa se budou radovat, až tito lidé během Varování otevřou své oči Pravdě. K tomu dojde, až přijmou lásku a naději, které jim budou dány. Bude to ten největší dar, jaký kdy ve svém životě na zemi dostanou.

Mé dítě, lidé nesmí nikdy odsuzovat ty, kteří nectí mého Otce. Nesmí se nikdy vzdát naděje pro ty, kdo také odmítají mého Syna. Všechny tyto duše jsou milovány s hlubokou něhou mým Synem, jenž je chce jen zachránit.

Naděje, mé dítě, je darem Boha Otce. Nikdy se jí nesmíte zříci kvůli strachu, nebo negativitě. Milosrdenství mého Syna nezná hranic. Už brzy bude dáno každému jednomu z vás.

Naděje a radost musí být ve vašich myšlenkách na předním místě, protože můj Syn se právě chystá svým dětem udělit tento velký dar, aby zachránil svět.

Chce, aby celé lidstvo mělo účast na této velké a nádherné éře pokoje, která vás všechny očekává.

Modlete se, modlete se, modlete se, aby všechny duše na zemi přivítaly tento láskyplný dar s otevřeným a pokorným srdcem.

Je to Varování, ve kterém bude Boží milosrdenství konečně ukázáno lidstvu.

Pak už nebudou moci být žádné pochybnosti o tom, jak velice jsou Jím všechny děti milovány a hýčkány.


Vaše milovaná Matka
Královna Nebes


zpět