284. Poselství Panny Marie ze dne 16. prosince v 22:35.


PROROCI POSLEDNÍCH ČASŮ JSOU VEDENI NEBEM


Mé dítě,

přicházím k tobě, abych ti přinesla útěchu srdce. Ty, mé silné dítě, budeš od nynějška schopná snášet utrpení v takové míře, že je budeš vítat a tím dokážeš svou odolnost v boji za hlásání Slova mého drahého Syna, Ježíše Krista.

Ty, mé dítě, jsi rozpolcená. Každý den přináší nové a nové výzvy v této práci a mnohé z nich jsou těžké.

Nyní přišel čas, abys bez jakéhokoliv strachu pozvedla svoji zbroj. Postupuj kupředu a bojuj za mého Syna a zajisti, že jeho svaté Slovo bude rychle slyšeno po celém světě. Udělej to tak rychle, jak jen můžeš. Neotálej. Nedovol, aby ses rozptylovala.

Miluji tě, mé dítě. Jsi plně chráněna před jakoukoliv újmou. Nevšimla sis, jak málo na tebe teď zapůsobilo, když na tebe jiní kvůli této práci zaútočili? To je milost tvé zbroje.

Dej se do boje v bitvě proti Satanovi spolu se svou armádou bojovníků a pomoz tak zachránit celé lidstvo.

Jsi opravdový prorok posledních časů vedený nebem, abys pomohla obrátit svět. Pomoc bude poslána rychle. Připrav se. Raduj se, neboť to je velký dar.

Jsi vedena na každém svém kroku a tak prostě důvěřuj Ježíši a stále poslouchej mého Nebeského Otce.

Buď statečná, odvážná a postupuj bez strachu ve své duši.


Tvá Nebeská Matka
Královna andělů


zpět