283. Poselství Ježíše ze dne 15. prosince 2011 v 20:55.


MÉ DĚTI UTRPĚLY VELKOU ŠKODU V TOMTO ROCE OČISTY


Má nejdražší dcero,

tento rok očisty je už téměř u konce a ve výsledku jsou mé děti všude na světě připraveny na Varování.

Mnoho z mých dětí strašně trpělo v tomto roce 2011. Války, násilí, vraždy a nenávist, které všechny zosnovala Satanova armáda, zabily nebo zmrzačily mé drahé děti. Tyto síly zla budou strašlivě potrestány, jestli se nebudou kát potom, co se Varování uskuteční.

Mnoho z mých dětí bylo úplně zbaveno materiálního pohodlí a trpěly nouzí, jakou dříve nikdy nemusely snášet.

Tyto zkoušky byly vyvolány a uvaleny na lidstvo Satanem, nicméně byly Mnou dovoleny, aby očistily duše. Můžeš si myslet, že je to kruté, má dcero, ale bylo to nutné k přípravě lidstva a nastolení pokory v jeho duších.

Nyní, čistější v mých očích, jejich srdce byla otevřena k přijetí pravdy o jejich věčném životě. To znamená, že během Varování budou trpět méně, protože prošly tímto pronásledováním.

Mé děti jsou nyní připraveny přijmout můj dar milosrdenství. Tento čas pro svět již téměř nadešel. Buď trpělivá, má dcero. Nikdy ode Mne nečekej, že bych dal světu datum Varování, protože jej nemáte znát, jak už jsem vám dříve mnohokrát řekl.

Zcela Mi důvěřuj a zachováš si pokoj.

Přinesu vám můj dar Varování, až uzraje čas a až mé děti je budou nejméně očekávat.


Váš milovaný Ježíš
Vykupitel lidstva


zpět