274. Poselství Ježíše ze dne 5. prosince 2011 v 15:15.


ČAS MÉHO DRUHÉHO PŘÍCHODU JE JIŽ TÉMĚŘ ZDE


Má nejdražší dcero,

přípravy na mé Varování, abych přichystal lidstvo, jsou dokončeny.

Chci poděkovat mým drahým následovníkům, kteří svou láskou ke Mně, pomohli zachránit tak mnoho miliónů duší.

Čas mého Druhého příchodu je již téměř nad světem. Přesto tak mnoho jich ještě není připraveno, ale mé milosrdenství je bude chránit.

Můj příchod bude slavnou událostí a muži, ženy a děti klesnou na kolena v radosti, úžasu a s láskou ve svých srdcích ke Mně, svému božskému Spasiteli.

Mnozí zakusí naprostou úlevu, neboť lidé nedokážou přežít muka, která jim přináší Satan a milióny jeho temných andělů, kteří se ukrývají ve všech částech světa a způsobují jim strašnou bolest.

Oni, Satanovi démoni, kteří nejsou bráni na vědomí mnoha mými dětmi, které prostě nevěří, že existují, způsobují ve světě zoufalý zármutek.

Vytvářejí nenávist mezi lidmi, závist, žárlivost a touhu zabíjet. Už jim nezbývá moc času, děti, protože Já, váš Spasitel, se vrátím brzy, jak jsem slíbil.

Modlete se, vy všichni, abyste zachránili všechny duše na světě, aby také byly připraveny na Nový ráj na zemi.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět