272. Poselství Ježíše Krista ze dne 3. prosince 2011 v 19:40.


MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (12)


MODLITBA K VYVAROVÁNÍ SE HŘÍCHU PÝCHY


Má dcero,

potřebuji modlitby všech věřících, aby mohly být zachráněny duše zlých. Mnozí z nich jsou tak plní pýchy na svou vyhlašovanou znalost mého učení, že jejich nedostatek pokory Mně způsobuje bolest. Musí se modlit za milosti, aby se mohli stát znovu malí a důvěřovat Mi. Popros je, aby se modlili tuto modlitbu:

"Ó, můj Ježíši, pomoz mi vyhnout se hříchu pýchy, když promlouvám ve tvém jménu.

Odpusť mi, když kohokoliv někdy znevážím ve tvém svatém jménu.

Pomoz mi slyšet, Ježíši, když tvůj hlas je vysloven a naplň mě tvým Duchem Svatým, abych mohl rozlišit pravdu tvého slova, když voláš k lidstvu. Amen."


Ježíš Kristus


zpět