270. Poselství Panny Marie ze dne 1. prosince 2011 v 23.00.


PŘIJDE NA VÁS TREST


Mé dítě,

můj zármutek nad tak očividnou zkažeností ve světě láme mé srdce, když vidím ztracené duše, jak se noří hlouběji do propasti temnoty, ze které není návratu.

Mé děti, Satan se teď směje, jak rychle krade duše těch, kdo nemají lásku k Bohu v srdci. Je děsivé, mé dítě, že právě tyto duše nemají ani ponětí, čemu budou po smrti čelit.

Mé slzy smutku se řinou do nekončící řeky zármutku, když se dívám na hotová muka a utrpení, které právě teď můj Syn musí snášet.

Ruka mého Nebeského Otce je nyní připravena dopadnout v trestu v jistých částech světa. Národy, které plánují strašlivé ukrutnosti, aby zničily jiné národy, budou přísně potrestány. Už nemohu zadržet ruku mého Otce, tak velká je síla jeho hněvu.

Modlete se za ty, kteří budou čelit tomuto přísnému trestu. Modlete se za jejich duše. Jejich jednání musí být zastaveno, jinak smete životy miliónů mých ubohých dětí. Jejich ďábelské činy nemohou být dovoleny, protože mají za cíl strašlivé zpustošení jiných národů, které považují za své nepřátele.

Modlete se, modlete se, modlete se ještě před trestem, abyste zmírnili utrpení nevinných.


Vaše milovaná Matka
Královna zármutku


(Toto poselství bylo přijato po zjevení, které trvalo 30 minut, během něhož Blahoslavená Panna Maria nepřetržitě plakala, k velkému rozrušení vizionářky Marie Božího milosrdenství, která pravila, že bylo srdce zničující tomu přihlížet).


zpět