269. Poselství Ježíše ze dne 1. prosince 2011 v 12:00.


JE ORGANIZOVÁNA STRAŠNÁ VÁLKA


Má dcero,

Velký trest padne na svět, aby byl ochráněn nevinný.

Nyní je organizována velká, zlá ukrutnost, která by mohla vyvolat strašnou světovou válku.

Ruka mého Otce dopadne, aby potrestala duše, polapené Satanem. Nebude jim dovoleno, aby uskutečnily svůj ďábelský plán.

Děti, jen málo z vás ve světě ví, co se ve skutečnosti děje.

Tyto skupiny jsou tak opatrné, že to, co vidíte se před vámi odehrávat, když se národy vzájemně napadají, neodpovídá zcela tomu, co se zdá být.

Je to záměrně připravený pokus vyvolat válku, aby byly zabity milióny.

Můj Otec nemůže stát stranou. Musí zasáhnout.

Modlete se, modlete se, modlete se, děti, za záchranu duší.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět