268. Poselství Ježíše Krista ze dne 30. listopadu 2011 v 20:00.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (11)

PŘESTAŇTE NENÁVIDĚT VIZIONÁŘE


"Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, prosím, zastav nenávist a závist, kterou tvoji následovníci chovají vůči tvým pravým vizionářům.

Prosím, abys vyslyšel mou modlitbu a dal tvým vizionářům sílu, kterou potřebují k hlásání tvého nejsvětějšího Slova nevěřícímu světu. Amen."Váš Ježíš Kristus


zpět