267. Poselství Ježíše ze dne 30. listopadu 2011 v 15:30.


OCHRÁNÍM VÁS OD HRŮZ VAŠEHO SVĚTA


Má vroucně milovaná dcero,

ti, kteří se tolik snaží, aby dokázali svou lásku ke Mně, velmi často nalézají ve svých duších beznaděj, která je zanechává s pocitem prázdnoty, kdy přestávají pociťovat moji lásku. To se může přihodit tak neočekávaně, že duše je pak ponechána v takovém stavu opuštěnosti, že se jí zdá, jakoby se už nikdy nevzpamatovala z pocitu bezmoci a nedostatku víry.

Nebojte se, děti. Opuštěnost je něco, co budete zakoušet, když budete blízko Mě. Když jsem byl na zemi, cítil jsem stejnou opuštěnost svým milovaným Otcem. Cítil jsem se ztracený a osamělý, když jsem se mnohokrát snažil s Ním komunikovat. Je to tvrdá zkouška, kterou podstoupíte, když opravdu věříte v Boha. Je to Satanův způsob, jak vás svést z cesty, kdy doufá, že brzy zanecháte svého hledání Mne a upadnete opět do světských způsobů, které vás možná potěší, ale neuspokojí.

Nevěděly jste, že modlitba zabrání, aby se tak stalo? Neuvědomily jste si, že Já to dovoluji pro vaše dobro a jako část vašeho výcviku k získání duchovní síly, kterou můžete dosáhnout jen touto opuštěností?

Je pro vás těžké, děti, abyste pochopily cesty mého Otce. Prostě důvěřujte Mi, vašemu Ježíši, a proste Mě, abych vám dal milosti, které potřebujete k boji, spolu se Mnou, za záchranu vašich bratrů a sester. Musí být zachráněni od ďábelských plánů, tajně připravovaných ve vašem světě silami, snažícími se převzít nad vámi kontrolu prostřednictvím základních věcí, které potřebujete k přežití.

Děti, nezapomeňte, že Já jsem mým následovníkům tak blízko, že až se Varování uskuteční, tak má armáda okamžitě vystoupí a stane se mocným protivníkem Satana.

Naděje, děti, nesmí být nikdy ztracena. Zachráním vás z hrůz vašeho světa, který je v naprostém zmatku, jenž byl způsoben nedostatkem víry v mého Věčného Otce.

To všechno se změní, až svět uvidí důkaz, který potřebuje, aby přijal existenci Boha Otce.


Váš Ježíš
Spasitel lidstvazpět