266. Poselství Panny Marie ze dne 29. listopadu 2011 v 21:00.


MŮJ DAR K PORÁŽCE A ZNIČENÍ HADA.


Mé dítě,

řekni všem následovníkům mého milovaného Syna Ježíše Krista, že musí stále hledat moji ochranu. Satanovy dny jdou rychle ke konci a mnohé z dětí jsou bezbranné vůči jeho pokušením.

Satan mým dětem neublíží, ani je neodvrátí od mého Syna, když mě budou žádat o ochranu a o mé zvláštní milosti.

Dnes je cílem Satana kdokoliv, protože on se potuluje všude a usiluje o záhubu duší. Jeho útoky jsou nejkrutější, jste-li oddaní následovníci Boha, a máte-li silnou víru. Jeho nenávist k takovým duším je příčinou jejich bolesti a zmatku.

On, mistr klamu, má jen jeden cíl – svést všechny duše tak, aby ho následovaly a mohl tak zničit jejich naději na věčnou spásu.

Využijte každou volnou chvíli k modlitbě za moji ochranu proti Zlému. Nebeský Otec mi udělil velký dar k porážce a ke zničení hada.

Když mě budete prosit o pomoc, vždy vám pomohu obrátit se na mého Syna, abyste dostali útěchu, kterou tak beznadějně hledáte a která upokojí vaši duši.

Modlete se, modlete se, modlete se můj svatý růženec, neboť je to nejmocnější zbraň k zastavení Satana, aby nezničil váš život.

Mé dítě, děkuji ti, že jsi uposlechla moji výzvu, neboť jsem ti potřebovala připomenout, jak je naléhavé, abys hledala mou pomoc, protože v tomto stupni tvé mise jsi vystavená jeho zuřivému útoku.

Jdi v pokoji.


Tvoje Nebeská Matka
Maria, Královna Nebes


zpět