265. Poselství Ježíše ze dne 29. listopadu 2011 v 15:35.

MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (10)

NÉST PLAMEN TVÉ LÁSKY


"Pomoz nám, drahý Ježíši, abychom v tvém jménu nebojácně povstali a nesli plamen naší lásky napříč národy.

Dej nám, tvým dětem, sílu čelit špatnému zacházení všemi těmi, kteří nemají skutečnou víru ve tvé milosrdenství. Amen."Ježíš Kristus


zpět