264. Poselství Ježíše Krista ze dne 28. listopadu 2011 v 20:30.


MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (9)


NABÍDNOUT UTRPENÍ JAKO DAR

"Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, nauč mě, abych v tvém svatém jménu přijímal urážky, když hlásám tvé Slovo, s pokorným díkůvzdáním.

Nauč mě, abych pochopil, jak ponížení, bolest a utrpení mě přivádějí blíže k tvému Nejsvětějšímu Srdci.

Dovol mi, abych přijal takové zkoušky s láskou a šlechetností ducha, a abych Ti je mohl nabídnout jako vzácné dary k záchraně duší. Amen."


Ježíš Kristus
zpět