263. Poselství Ježíše ze dne 28. listopadu 2011 v 20:00.


KRÁČEJ PO MÉM BOKU A BUDEŠ POPLIVÁNA


Má vroucně milovaná dcero,

nesmíš zapomenout, že když sloužíš Mně, tvůj život bude vždy krušný a plný trní.

Nic nebude snadné, ale věz, že když jsi vybranou duší, tvůj život se neobejde bez oběti. Na této cestě, kterou podnikáš kráčejíc po mém boku, bude na tebe pliváno, budou ti podrážet nohy, budeš zesměšňována, kopána a soužena právě tehdy, kdy to budeš nejméně očekávat. Všichni, kteří otevřeně hlásají mé Slovo, budou trpět stejným potupným zacházením.

Dokud ale nepřijmeš tato ponížení a zkoušky jako část kříže, který jsi na sebe vzala, když sis vybrala pro Mne pracovat, nedozraješ k duchovní dokonalosti, která je od tebe vyžadována.

Má dcero, přijmi ponížení, bolest a utrpení, které se ti kladou do cesty. Samozřejmě, ty a všichni moji milovaní vojáci, kteří přijali mé nejsvětější pokyny z těchto poselství, musíte teď vědět, že jsem to Já, kdo kráčí po vašem boku.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus


zpět