262. Poselství Ježíše ze dne 27. listopadu 2011 v 15:00.


JÁ NEODHALUJI DATUM UDÁLOSTÍ


Má vroucně milovaná dcero,

buď klidná a vyrovnaná a vlož ve Mne veškerou svou důvěru.

Čas k Varování je již téměř zde a tak musíš být trpělivá. Modli se, má dcero, aby lidstvo mohlo být zachráněno mým darem.

Prosím, nesnaž se uhádnout datum událostí, neboť jak už jsem ti mnohokrát řekl, Já je neodhaluji.

Datum událostí nemáte znát. Buďte trpěliví. Čas k Varování přijde podle mé nejsvětější vůle.

Vložte ve Mne veškerou svou důvěru a ponechejte všechno v mých rukou.


Váš milovaný Ježíš


zpět