261. Poselství Ježíše ze dne 24. listopadu 2011 v 21:00.


SVĚT BUDE NAVŽDY ZMĚNĚN


Má vroucně milovaná dcero,

neobávej se času, jenž nadešel pro tebe a pro celý svět.

Tato cesta, a to v tak krátkém čase, byla pro tebe náročná, má dcero.

Od samého začátku jsi poslouchala mou svatou vůli, i když jsi měla své pochybnosti. Navzdory tomu, že v jistých kruzích se ti posmívali, a zvláště v těch, které se prohlašují za moje svaté stoupence a stoupence mé milované Matky, jsi nikdy nezaváhala v předávání mého svatého Slova světu. Nevšímej si vší té bolesti, neboť je již minulostí.

Teď, kdy přicházím s mým velkým milosrdenstvím, všechny mé děti pravé víry padnou na kolena v pokorném díkůvzdání, aby Mě přivítaly a přijaly mé milosrdenství. Pravda bude nyní odhalena.

Povstaňte všichni a s radostí očekávejte můj příchod.

Svět bude navždy změněn.

Mějte na paměti, že je to kvůli mé hluboké lásce k vám všem, včetně těch, kteří se vysmívají mému svatému Slovu, nebo Mě odmítají, že přicházím, abych vás ještě jednou zachránil.


Váš Spasitel a Vykupitel
Ježíš Kristus


zpět