260. Poselství Ježíše ze dne 22. listopadu 2011 v 20:30.


MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (8)


MODLITBA ZA VYZNÁNÍ HŘÍCHŮ


Já Ježíš, váš Král a Spasitel vám nyní dávám mou modlitbu za vyznání hříchů.

Tuto modlitbu se máte modlit jako úpěnlivou prosbu za milosrdné odpuštění hříchů během Varování a po něm.

"Nejdražší Ježíši, prosím Tě o odpuštění všech mých hříchů a za bolest a utrpení, které jsem způsobil jiným.

Pokorně Tě prosím za milosti, abych se vyhl tomu, že bych Tě znovu urazil a abych Ti nabídl pokání podle tvé nejsvětější vůle.

Úpěnlivě Tě prosím o odpuštění jakékoliv budoucí urážky, na níž bych mohl mít podíl a jež by Ti způsobila bolest a utrpení.

Vezmi mě s sebou do nové éry míru, abych se navěky mohl stát součástí tvé rodiny.

Miluji Tě, Ježíši.

Potřebuji Tě.

Ctím Tebe a všechno, čím jsi.

Pomoz mi, Ježíši, abych mohl být hoden vstoupit do tvého království. Amen."


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět