1 257

257. Poselství Ježíše Krista ze dne 21. listopadu 2011 v 19:00.


MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (5)


MODLITBA KE CHVÁLE BOHA NEJVYŠŠÍHO


Má dcero,

svět musí nabídnout speciální modlitbu ke chvále a k díkuvzdání Bohu Otci za milosrdenství, které poskytuje celému světu.

"Ó, Věčný Otče, obětujeme Ti naše modlitby v radostném díkůvzdání za tvůj vzácný dar milosrdenství celému lidstvu.

Radujeme se a vzdáváme Tobě, nejslavnějšímu králi naši chválu a úctu za tvé láskyplné a něžné milosrdenství.

Ty, Bože Nejvyšší jsi náš král a v pokorné odevzdanosti padáme k tvým nohám za tento dar, který nám teď přinášíš.

Prosíme Tě, Bože, smiluj se nad všemi tvými dětmi. Amen."


Váš Ježíš


zpět