256. Poselství Ježíše Krista ze dne 20. listopadu 2011 v 18:00.


MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (4)


SJEDNOŤ VŠECHNY RODINY


Má dcero,

tato modlitba je důležitá, protože pomůže udržet rodiny pohromadě, aby mohly zůstat v jednotě v mém království ráje na zemi.

"Drahý Ježíši, prosím, sjednoť během Varování všechny rodiny, aby získaly věčnou spásu.

Modlím se, aby všechny rodiny zůstaly pospolu v jednotě s Tebou, Ježíši, a mohly se stát dědici tvého Nového ráje na zemi. Amen."


Váš milující Spasitel
Vykupitel lidstva, Ježíš Kristus


zpět