255. Poselství Ježíše Krista ze dne 19. listopadu 2011 v 19:00.


MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (3)


ZBAV SVĚT STRACHU, MŮJ PANE


Má vroucně milovaná dcero,

nyní ti poskytuji modlitbu, která zbaví svět strachu.

"Ó, můj Pane Ježíši Kriste, úpěnlivě Tě prosím, abys zbavil svět strachu, který odděluje duše od tvého milujícího srdce.

Modlím se za ty duše, které během Varování pocítí skutečný strach, aby se uklidnily a dovolily tvému milosrdenství je zaplavit, aby Tě mohly milovat podle tvé vůle. Amen."


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět