253. Poselství Ježíše Krista ze dne 17. listopadu 2011 v 21:00.


MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ (1)


MŮJ DAR JEŽÍŠI K ZÁCHRANĚ DUŠÍ


Má milovaná dcero,

prosím, požádej mé děti, aby se modlily tyto modlitby ode dneška až do Varování. Moji následovníci jsou žádáni, aby se modlili tyto modlitby, které jim budu každý den dávat k záchraně duší. Toto je první modlitba:

Můj dar Ježíši k záchraně duší

"Můj nejdražší Ježíši, Ty, který nás tolik miluješ, dovol mi, abych svou pokorou pomohl zachránit tvé vzácné duše. Měj slitování se všemi hříšníky, bez ohledu na to, jak těžce Tě urazili.

Dovol mi modlitbou a utrpením pomoci těm duším, jež nemusí přežít Varování, aby hledali místo po tvém boku ve tvém království.

Ó, nejdražší Ježíši, vyslyš moji modlitbu, abych Ti pomohl získat ty duše, po kterých tak toužíš.

Ó, Nejsvětější Srdce Ježíšovo, vždy slibuji svou věrnost tvé nejsvětější vůli. Amen."


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět