248. Poselství Ježíše ze dne 13. listopadu 2011 v 19:00.


MODLETE SE, UKLIDNĚTE SE A RADUJTE SE, NEBOŤ ČAS SE JIŽ KRÁTÍ


Má vroucně milovaná dcero,

má poselství tě někdy matou. Ale to je v pořádku. Není lehké pochopit mé cesty a Boží plány připravované mým Věčným Otcem.

Mysli stále na Mne. Zaměřuj se jen na modlitbu a zvláště na modlitby, které pomohou zachránit zatvrzelé hříšníky od ohňů pekla.

Prožij toto období v tichém rozjímání a v jednoduché modlitbě. To je vše, na co se každé Mé dítě potřebuje soustředit. Musí se zaměřit na to, aby v přípravě na můj příchod přivedly ke Mně své rodiny a přátele.

Modlete se, modlete se, modlete se můj růženec Božího milosrdenství, abyste zajistili spásu duším, které jsou tak infikovány Satanem, že jejich jedinou záchranou budou vaše modlitby.

Nepokoušejte se vysvětlit tento čas vašim dětem, protože tomu nebudou rozumět. U mnoha z nich by to mohlo způsobit zbytečný strach.

Znovu říkám všem mým drahým dětem, že přicházím, abych vás zachránil. Nezapomeňte na to. Kdybych byl nepřišel v tomto čase, odpadli byste ode Mne, protože moc síly zla je ve vašem světě tak rozšířená.

Já jsem vaše spása a váš únik z hrůz, které vidíte ve vašem světě, způsobených vlivem Satana, kamkoliv se podíváte. Děti, musíte důvěřovat mé lásce k vám. Cožpak nevíte, že bych vám všem nedovolil, abyste i nadále snášely tuto zkaženost?

Neboť všem, mé děti, slibuji toto: Budete se těšit z nového věku ráje, jako mé vyvolené děti. Ale bude záležet na každém muži, ženě a dítěti, které dosáhlo věku rozumu, aby se rozhodli, zda se chtějí sjednotit jako jeden, aby se společně těšili z této nádherné existence.

Modlete se, uklidněte se a radujte se, neboť čas se již krátí.

Zpívejte chvály na mého Věčného Otce za nádheru, kterou udělí všem, kdo přijmou moji ruku milosrdenství.


Váš milovaný Ježíš
Spasitel lidstva


zpět