247. Poselství Ježíše ze dne 12. listopadu 2011 v 16:00.


VAŠE CHVÍLE SLÁVY V MÝCH OČÍCH – VAŠE CHVÍLE SPÁSY


Má vroucně milovaná dcero,

odloučení ode Mne je bolestivé, zejména pro ty, kteří Mě znají.

Když jednou duše zahlédnou lásku, kterou pro ně mám, pak shledávají, že je těžké nést bolest odloučení. To je ještě výraznější, když duše, které prohlašují, že Mě milují, se po smrti ocitnou kvůli hříchu v plamenech očistce.

I když všechny duše v očistci nakonec půjdou do nebe, jejich bolest z toho, že jsou ode Mne odděleny, je trpká a úzkostná.

Neboť mnoha duším, které věří v Boha, i jen zmínka o pekle přináší muka do jejich srdcí. Je tomu tak i u těch duší, které si uvědomí, že potřebují být očištěny v očistci. Ty také pociťují sklíčenost, která je těžko pochopitelná těm, které jsou ještě naživu.

Děti, váš čas na zemi je tak důležitý, protože právě v tomto období byste se měly snažit očistit vaše duše půstem a pokáním. Využijte tento čas, dokud ještě můžete zachránit vaše duše. Abyste toho dosáhly, musíte vždy hledat pokoru, abyste si zajistily, že se stanete maličkými v mých očích. Jen maličcí mohou projít nejužšími branami ráje.

Uvítejte tedy dar očistce, který vám bude nabídnut během Varování, kdy musíte být očištěni, jako pokání za vaše hříchy. Nebudete muset čekat, děti, na vaši smrt, abyste čelili této očistě. Jste požehnané, děti, protože na vašich duších nezůstane ani skvrna hříchu. Potom můžete získat okamžitý přístup do nového věku míru, o kterém mluvím. To je místo, kam budou vzaty všechny mé děti, které budou hledat odpuštění svých hříchů během Varování.

Otevřete vaše srdce a přivítejte Mě, až k vám přijdu v nadcházejícím Varování, kdy budete schopni Mě obejmout. Dovolte Mi vás podržet na mém srdci a odpustit vám vaše hříchy. Tak se stanete konečně mými, tělem, myslí i duší a v úplné odevzdanosti, kterou od vás potřebuji.

To bude chvíle vaší slávy v mých očích. Pak budete připraveni na další krok, kdy budete schopni se připojit k vašim bratrům a sestrám v Novém ráji na zemi, jak byl na počátku stvořen Bohem, Stvořitelem všech věcí.

Ten se stane vaším novým a právoplatným domovem na tisíc let. Očekávejte můj příchod s láskou, nadějí a radostí. Není se čeho bát. Radujte se. Přijdu, abych vás ještě jednou zachránil před nepřítelem lidstva. V tomto čase je jeho moc tak slabá, že bude pro něj těžké, aby polapil duše těch, kteří Mě během Varování přivítají s otevřenou náručí.


Váš Ježíš
Vykupitel lidstva


zpět