246. Poselství Ježíše ze dne 11. listopadu 2011 v 16:00.


NEJDŘÍVE SE OBJEVÍ ZNAMENÍ NA OBLOZE – SLUNCE ZAČNE ROTOVAT


Modlitby – a bude jich zapotřebí mnoho, aby teď pomáhaly zachraňovat duše. Ty, má dcero, musíš připravit svou rodinu a říct těm, kdo potřebují mé velké milosrdenství, aby se připravili.

Ještě jednou, znamení na obloze se objeví nejdříve. Mnoho lidí zbystří pozornost, až uvidí změny na obloze. Uvidí slunce, jak rotuje a víří jako nikdy předtím. Potom uvidí kříž. To se stane bezprostředně před tím, než se hvězdy srazí na obloze a kdy mé paprsky Božího milosrdenství pokryjí zemi.

Potom bude následovat ticho, aby každá duše byla ve stavu absolutního soukromí, až předstoupí přede Mne. Řekni mým dětem, na co musí dávat pozor, protože nesmí mít strach. Toto není událost, které byste se museli obávat. Místo toho musíte všichni toto setkání přivítat.

Všechny mé děti musí přijmout, že jsem to Já, kdo nyní před ně přichází. Nesmí si myslet, že je to konec světa. Protože není. Je to začátek nového období v čase, kdy všechny mé děti budou konečně znát Pravdu.

Raduji se a cítím velkou něhu ke každé jednotlivé duši, která může být spasena, když Mi dovolí, abych jí poskytl tento dar.

Modlete se, modlete se, modlete se nyní za všechny duše, zejména za ty, které budou tak ustrašené, že nemusí být dost silné, aby přijaly moji ruku milosrdenství.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět