244. Poselství Ježíše ze dne 9. listopadu 2011 v 15:32.


PRO MNOHÉ BUDE POKÁNÍM, KDYŽ BUDOU TRPĚT BOLESTÍ OČISTCE


Děti,

slyšte moji naléhavou prosbu, abyste se nyní zasvětili Neposkvrněnému Srdci mé drahé, milované Matky.

Ona, Prostřednice všech milostí, byla ustanovena přivést vás do mého Nejsvětějšího Srdce, aby zachránila lidstvo od záhuby, která je očekává, nedokáže-li se vymanit z osidel Satana.

Teď je naléhavé, abyste se všichni usilovně modlili za spásu duší. Všechny duše předstoupí přede Mne a pro mnohé z nich to bude velmi těžké. Mnohé budou trpět bolestmi očistce, ale to bude pro ně jediná cesta k věčné spáse. Je daleko lepší porozumět, jaké to je, dokud ještě žijete na této zemi, než to zakusit po smrti. Když tyto duše přetrpí toto pokání, budou očištěny a způsobilé vejít do mého Nového ráje na zemi. Jen čisté duše tam budou moci vejít. Naléhavě vás žádám, abyste přijali tento dar a čelili mu se silou mysli, těla a duše. Ale rozpoznejte jej jako takový, čím je – cestou k věčnému životu, jako příležitost k pochopení mého Božího milosrdenství.

Nastal čas, abyste nyní připravili své duše. Když jste vyhledali vykoupení ze svých hříchů ještě před Varováním, musíte se modlit za ostatní. Budou potřebovat, aby byli silní.

Všichni se ode dneška každý den modlete můj růženec Božího milosrdenství. Pomůže to zachránit ubohé duše, které mohou zemřít šokem během této nadpřirozené události. Ta bude dána světu již brzy.

Nikdy neztrácejte naději, děti. Věřte Mi, když vám říkám, že vás miluji. Z této lásky vám přináším tento dar.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět