242. Poselství Ježíše ze dne 6. listopadu 2011 v 18:30.


POSEDLOST DÉMONEM A HŘÍCH NENÁVISTI


Má vroucně milovaná dcero,

lidé nerozumí tomu, že prožívám své ukřižování každý den znovu. Bolest a utrpení, které musím snášet, jsou vyvolány hříchy páchané lidmi každou vteřinu dne. Zakouším chvíle hlubokého zármutku, když vidím duše, které Mě mimořádně urážejí hříchem nenávisti.

Nenávist je vkapávána do srdcí lidí a vzniká nákazou způsobenou Satanem. Mnoho lidí mluví o posedlosti démonem, jako by to bylo snadné poznat. Tak mnoho mých dětí je posedlé Satanem. Démonická přítomnost se nemusí projevovat tím, že se člověk svíjí a kope kolem sebe.

On, nepřítel lidstva, užívá své démony k útoku na mé děti. Ty, které jsou v temnotě, se stávají snadnou kořistí, protože přítomnost zla samy přitahují.

Pro děti už jednou posedlé, je pak velmi těžké se osvobodit. Lstivou a manipulativní nákazou Zlým, tyto nešťastné děti pak infikují jiné duše. A tak to pokračuje dál.

Zlo se obyčejně prezentuje jako dobro. Bývá těžké to rozlišit, kromě jediného: Chování a skutky nakažené duše nebudou, ve své podstatě, nikdy pokorné. Nebudou nikdy šlechetného srdce. Mohou se zdát ušlechtilé, ale vždy tam bude nějaký háček. Bude spočívat v tom, že budou na vás klást požadavky, které vám nebudou vhod.

Držte se daleko od takových duší. Modlete se za ně. Nedovolte jim, aby vás vtáhly do hříchu. Buďte vždy na pozoru před podvodníkem, neboť v těchto časech je všude.

Vždy se modlete, abyste si udrželi takové zlo od těla. Modlitba oslabí jeho sevření a jeho moc a bude vás ochraňovat.

Myslete na Satana a jeho zlé dílo jako na infekční chorobu. Udělejte každé opatření, abyste se vyhnuli kontaktu s těmi, kteří takovou chorobu přenášejí. Pokud byste věděli, že nemáte jinou možnost, pak se vyzbrojte svěcenou vodou, posvěceným křížem a medailonem sv. Benedikta. Ty udrží tyto démony dostatečně daleko.

V těchto časech, děti, musíte obklopit sebe a vaše domovy předměty, které byly posvěcené. Mnohým bude trapné, že budou viděni s takovými věcmi ze strachu, že se jim lidé vysmějí. Poskytnou vám ochranu ve vašem domově a budou vám velkou útěchou během modlitby.

Nezapomeňte, že démon žije nejen v pekle, ale nyní pevně zřídil své panství na zemi. Modlitba je jedinou věcí, které se bojí a jež ho dělá bezmocným.

Modlitba vám bude dodávat sílu, děti, v časech, které jsou před vámi.


Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus


zpět