241. Poselství Boha Otce ze dne 5. listopadu 2011 v 13:00.


POSLEDNÍ VÝZVA K ATEISTŮM


Má dcero,

lidstvu teď bude ukázána ruka mého milosrdenství, protože příchod mého Syna je již velmi blízko.

Všem, jejichž duše je mučena zmatkem říkám: Vložte svou důvěru ve Mne, Boha Otce. Já, který jsem stvořil každého z vás s láskou a soucitem, chci zachránit každé moje drahé dítě.

Nechci ztratit ani jediného z vás, včetně těch, kteří se Mi vysmívají. Připravte se na největší dar, který je pro vás připraven. Když Mi to dovolíte, zabráním Satanovi, aby vás polapil. Nemohu vás nutit, abyste přijali tento čin milosrdenství. Co Mě zarmucuje je to, že mnozí z vás odmítnou ruku mého milosrdenství. Nebudete dost silní. Přesto, až uvidíte Pravdu, jak vám bude ukázána během Varování, pokusíte se ji chytit jako záchranného lana.

Musíte Mě poprosit o sílu a dovolit Mi, abych vás zachránil od věčného zatracení. Vyzývám především ateisty, už naposledy. Neodmítejte Pravdu, až vám bude ukázána. Učiníte-li to, budete pro Mne navždy ztraceni.


Bůh Otec


zpět