240. Poselství Ježíše ze dne 4. listopadu 2011 v 19:00.


GLOBÁLNÍ SKUPINA, KTERÁ ZNIČILA VÁŠ BANKOVNÍ SYSTÉM, SE ROZPADNE


Má nejdražší dcero,

ode Mne přichází pravý život, jediný život, jaký kdy člověk, od nynějška až do věčnosti, bude potřebovat.

Děti, musíte vědět, že tento strašný zmatek, který vidíte všude kolem, nebude trvat dlouho.

Bůh, můj Věčný Otec, nedovolí, aby jeho drahé děti dále trpěly. Vy, mé děti, jste obětí práce mistra klamu. On, jenž ovládá globální skupinu, ztrácí moc. Jeho síla je omezena působením moci mého Otce. Tato skupina, která úmyslně zničila váš bankovní systém, aby z vás udělala žebráky, se rozpadne. Nesmíte si dělat starosti, protože ruka mého Otce dopadne na jejich podlé jednání.

Modlete se, aby všechny oklamané duše, které otrocky lpí na zkaženosti, která je v samém srdci této skupiny, se během Varování obrátily.

Nikdy se nesmíte vzdát naděje, děti. Skrze svou lásku k Bohu Nejvyššímu se vrátíte do lůna vaší rodiny. Nejsvětější Trojice je vaším domovem, děti. Vy, kdo přijmete tuto skutečnost, kterou vám přinese obrácení, zdědíte nádherný věk ráje na zemi.

Vždy Mi důvěřujte. Nabídněte Mi vaše trápení, starosti a obavy. Dovolte Mi, abych zmírnil vaši bolest a utrpení. Nebude už trvat příliš dlouho, a svět najde úlevu od tíhy porodních bolestí, které snášíte v těchto časech.

Nikdy neztrácejte naději. Důvěřujte Mi. Modlete se za mé milosti, aby vás udělaly silnějšími. Položte vaši hlavu na má ramena a dovolte, aby můj pokoj zahalil vaše duše. Jen pak porozumíte pravdě mého slavného slibu věčného života.


Váš Ježíš
Spasitel lidstva


zpět