235. Poselství Panny Marie ze dne 29. října 2011 v 16:49.


OTEVŘETE SRDCE PRAVDĚ


Mé dítě,

musíš se stále modlit o moji ochranu. Jsi vedena a musíš vložit veškerou svou důvěru v mého milovaného Syna.

Modlete se, aby všude došlo k obrácení. Je tak mnoho ztracených duší, které potřebují vaše modlitby. Nikdy na to nezapomeňte, bez ohledu na to, jak těžká je pro vás tato cesta.

Duch Zlého nyní pokrývá většinu lidstva, jako nikdy dříve. Činy podvodníka se stávají silnější a dusí mé děti všude na světě.

Dokonce i ti, kteří projevují věrnost mému milovanému Synu, nevyslyšeli jeho prosby o záchranu duší. Jejich pýcha je přivedla k takové aroganci, že zapomínají, že jediný život, který potřebují, je svaté Slovo mého Syna. V tomto čase je modlitba životně důležitá. Ti, kdo se sami vyvyšují v očích druhých hlásáním Slova mého drahého Syna, a přesto odmítají jeho prosby, zatvrdili srdce Pravdě.

Děti, musíte nyní naslouchat mému Synu, Ježíši Kristu. Poslouchejte, co vám říká. Duch Svatý, dovolíte-li Mu to, otevře vaše srdce Pravdě, protože k vám promlouvá skrze tato svatá poselství.

Pláču zármutkem, když vidím, jak je dnes jeho svaté Slovo odmítáno. Ti, kteří Ho odsuzují, si musí uvědomit, že nyní přichází nejen, aby vás zachránil. Přichází také, aby vás utěšil v těchto dnech temnoty. Věříte-li opravdu, že je chlebem života, tak Mu dovolte, aby ve vašem duchu probudil lásku.

Modlete se za obrácení kdekoliv na světě. Už není moc času.


Vaše milovaná Matka
Královna Nebes a Země


zpět