232. Poselství Ježíše ze dne 26. října 2011 v 22:00.


OČEKÁVEJTE NAŠE NÁDHERNÉ ZNOVUSJEDNOCENÍ


Má milovaná dcero,

nesmíš se trápit neustálými útoky na má poselství falešnými vizionáři.

Nyní už musíš vědět, že když promlouvám k vybraným poslům, že budou vždy terčem nenávisti. Když útočí na tebe, nezapomeň, že Já jsem také napadán. Mé svaté Slovo je rozebíráno, analyzováno, zpochybňováno, a prohlašováno za nehodné, aby vycházelo z mých úst.

Ó, jak málo toho mé děti znají. Strach a podezření je zaslepuje k přijetí Pravdy. Budete také překvapeni, jak snadno bude mé Slovo odmítáno ve prospěch falešných poselství.

Protože Varování je již téměř před světem, Pravda bude konečně oznámena všem mým následovníkům. Bude to v této chvíli, kdy přijmou mé Slovo, aby posvětili své ubohé duše. Jak Já je jen uvítám a přivinu těsně ke Mně, kdy jejich slzy se budou mísit s mými v lásce a jednotě. Před příchodem Varováním budou stále ještě pochybovat, ale pak, co předstoupí přede Mne, už Mě nebudou odmítat. Neboť když už jednou přede Mne přijdou a uvidí lásku, kterou k nim mám, pak už Mě nebudou chtít opustit ani na okamžik, tak hluboké bude naše spojení.

Očekávejte naše nádherné setkání.


Váš Ježíš


zpět