230. Poselství Boha Otce ze dne 25. října 2011 v 15:30.


MUSÍTE ODMÍTNOUT TEMNOTU A PŘIJMOUT SVĚTLO


Má milovaná dcero,

řekni světu, že vezmu všechny mé děti do své náruče. Všechno bude dobré. Všechno musí být teď ponecháno v mých svatých rukou, jak bylo zamýšleno.

Nařídil jsem, aby můj Syn byl ještě jednou vyslán do světa, aby zachránil lidi od zničujících účinků hříchu. Je to čin mé božské spravedlnosti pro vás, moje vroucně milované děti, abych mohl získat zpět mé království na zemi.

Strach nepřichází ode Mne. Strach přichází z temnoty. Když se Mě bojíte, pak vězte, že je to temnota, která obklopuje vaši duši a ne moje Boží velikost.

Abyste mohli mít účast na mém království, musíte odmítnout temnotu a sjednotit se se Světlem. To stejné Světlo je na vás nyní vyléváno činem Božího milosrdenství mého Syna.

Má láska k vám všem, mé děti, je tak velká, že použiji všechnu svou moc, abych vykoupil duše, ať už jsou kdekoliv. Má ruka spravedlnosti dopadne na duše, které Mě odmítají, ale ne dříve, než veškeré úsilí k sjednocení všech mých dětí bude všude vyčerpáno.

Království mé velké slávy bude světu brzy odhaleno. Ani jeden z vás, děti, nebude chtít odmítnout moje nádherné království, které na zemi zavládne v nové éře pokoje.

Modlete se za ty, kteří shledávají těžké přijmout Pravdu.


Všemohoucí Bůh Otec


zpět