227. Poselství Ježíše ze dne 21. října 2011 v 20:30.


VAROVÁNÍ JE FORMOU GLOBÁLNÍ ZPOVĚDI


Má vroucně milovaná dcero,

napiš toto: Nyní procházíš intenzivním utrpením, abys zachránila duše v temnotě, které odmítají Mě a mého Otce.

Tyto duše jsou tak uzavřené a zatvrzelé, že mohou být zachráněny jen modlitbami ostatních a utrpením smírčích duší, protože odmítnou hledat vykoupení. Jejich tvrdohlavost jim zabrání plně pocítit výčitky svědomí, aby vyznaly své hříchy a prosily o odpuštění.

Varování je formou globální zpovědi. Přijde čas, kdy od každého bude očekáváno, aby prosil o odpuštění za své hříchy, nebo čelil zavržení. Tak mnoho duší temnot odmítne moji ruku milosrdenství. Odvrátí se ode Mne. Ty, má dcero, spolu se všemi mými oddanými následovníky, můžeš pomoci zachránit jejich duše od věčného zatracení.

Nikdy nebudu na mé děti naléhat, aby trpěly v mém jménu. Ale ty, které Mi nabídnou svou pomoc utrpením, Mi tím pomohou vykoupit velkou část lidstva.

Utrpení pochází z útoků Satana, kdy mučí duše, které jsou Mi blízké a ty, které jsou Mnou určeny, aby se účastnily mise k obrácení duší. Vězte, že když tyto útoky přicházejí, tehdy jste se Mnou v jednotě. Potom Mě dobře poznáte. Budete vědět, jak cítím svou radost, smutek, trápení, svou bolest a hrůzu, když ztrácím duši, kterou uchvacuje Satan.

Nemějte obavy. Jsou to již milióny duší, které už byly zachráněny prostřednictvím těchto poselství.

Modlitby mé oddané armády zmírňují neštěstí po celém světě a oddalují odchod mého svatého vikáře z Vatikánu. Jejich poslušnost v modlitbě mého růžence Božího milosrdenství zachraňuje duše právě teď.

Má dcero, zajisti, aby všechny moje děti pochopily, že Já, prostřednictvím těchto poselství, hovořím ke všem náboženstvím a denominacím. Nevylučuji nikoho, neboť všichni jsou Božími dětmi. Je pouze jeden Bůh, a to je můj Věčný Otec, Bůh Nejvyšší.

Sjednoťte se se Mnou mé děti, a společně pracujme na rychlé záchraně mých duší na celém světě. Už jen modlitbou Mi můžete pomoci zachránit svět.


Váš Ježíš
Spasitel všeho lidstva


zpět