224. Poselství Ježíše ze dne 17. října 2011 v 21:30.


MŮJ NÁVRAT PRO VAŠI ZÁCHRANU POCÍTÍTE V KAŽDÉM KOUTU SVĚTA


Má vroucně milovaná dcero,

časy se mění všude kolem vás. Svět je ve varu, jenž je vyvolán duchem temnot. Jste obklopeni důkazy toho, co zlo hříchu může lidstvu způsobit. V tomto duchu temnot zazáří duch mé Boží přítomnosti, až přijdu, abych ještě jednou zachránil lidstvo.

Vy, moje vzácné děti, které znáte Pravdu, musíte povědět ostatním, jaké máte štěstí, že vám byl dán tento zázračný dar. Má láska zasáhne zemi takovým způsobem, že klesnete v pokoře na kolena a budete plakat zármutkem za křivdy, které jste urážkami mému Věčnému Otci způsobili.

A právě Bůh Nejvyšší vám nyní dá tento velký čin milosrdenství. Radujte se, protože ve světě bude Světlo, které bude přitahovat duše a vtahovat je do náruče Boha Otce.

Přicházím znovu, abych vám dal život, který potřebujete, a umožnil vám, ještě jednou, pozvednout své oči v adoraci a ve chvále slávy Boha Otce a děkovat Mu za spravedlnost, kterou nyní prokazuje svým drahým, ale ztraceným dětem.

Já, Ježíš Kristus se nyní připravuji, abych vám dovolil přinést svědectví o pravdě milosrdenství ke každé duši, včetně zatvrzelých hříšníků a nevěřících, ať už jsou kdekoliv.

Důkaz o mé existenci a o existenci Boha Otce bude vyjeven v celé své nebeské slávě každému muži, ženě a dítěti.

Moje přítomnost bude odhalena takovým způsobem, že o ní každý bude vědět a nikdo ji nebude moci ignorovat. Neboť nebesa budou otevřena, hvězdy se srazí, takže můj návrat kvůli vaší záchraně bude pocítěn v každém koutu světa ve stejném čase.

Ach, jak se mé děti budou radovat, až budou svědky mé Boží přítomnosti. Dokonce i ti v temnotě pocítí můj dotek lásky na svých chladných duších, což je znovu zažehne.

Připravte se. Očekávejte můj slavný návrat. Modlete se za ty, kdo mají ustrašená srdce. Nebojte se Mě. Očekávejte tuto velkou událost s láskou a pokorou v srdci.

Miluji vás, děti. Tento velký čin mého milosrdenství vám to potvrdí.


Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus, Král lidstva


zpět