220. Poselství Panny Marie ze dne 12. října 2011 v 14:22.


BUDOU NA TEBE ÚTOČIT A DŮKLADNĚ TĚ VYŠETŘOVAT


Mé dítě,

toto je čas, kdy tě budou důkladně vyšetřovat a útočit na tebe, protože pracuješ pro mého Syna. Musíš vždy plnit přání mého Syna a být Mu poslušná v každém čase. Nikdy neobhajuj jeho nejsvětější Slovo, protože On si nepřeje, abys to dělala. Nikdy neodpovídej, ani nevstupuj do sporu s těmi, kteří zpochybňují, nebo mylně vykládají jeho Slovo, protože to může vyvolat debaty a pochybnosti.

Bude na tebe útočit mistr klamu, musíš se ale modlit za moji ochranu a nikdy nepodléhej takovým posměškům. On, podvodník, pracuje prostřednictvím jiných, aby ti způsobil bolest, pokud mu to dovolíš tím, že s ním vstoupíš do sporu a tak mu dáš sílu, kterou potřebuje.

V těchto případech, mé dítě, zůstaň pevná a vždy se obracej ke mně a já tě přikryji svým nejsvětějším pláštěm, abych tě od něj ochránila, a všechno bude dobré.

Buď odvážná a přijmi to jako dar Nejvyššího Boha, protože bez této síly bys nemohla úspěšně vykonávat tuto práci. Vždy si vzpomeň, že v této práci nejsi sama, protože všichni svatí se za tebe přimlouvají a je ti dávaná všestranná Boží ochrana.

Setrvej ve své poslušnosti k mému Synu a pokus se radostně přijmout utrpení, které dopouští k záchraně duší. Musíš se i nadále každý den modlit svatý růženec se mnou, aby tak mohly být zachráněny duše.

Žehnám ti, mé dítě. Nebesa se radují z této nejsvětější práce ve jménu mého drahého a milovaného Syna, jenž miluje celé lidstvo, ale který pláče slzami zármutku za duše, které po Varování odmítnou jeho milosrdnou ruku.


Tvoje milovaná Matka


zpět