218. Poselství Boha Otce ze dne 9. října 2011 v 15:30.


VEZMĚTE SI TEĎ K SRDCI MOJI POSLEDNÍ VÝZVU LIDSTVU


Má dcero,

řekni světu o lásce, kterou mám ke všem mým stvořením, ať jsou kdekoliv. Také je informuj, že nyní budu strůjcem největšího činu božského zásahu na zemi od vzkříšení mého milovaného Syna Ježíše Krista.

Všechno je připraveno pro tento veliký čin milosrdenství, ke kterému jsem svolil, abych zachránil vás všechny.

Má láska k vám je taková, že i když mám v úmyslu zabránit podvodníku v jeho pokusu zničit lidstvo, dopustím nyní jeden poslední čin milosrdenství, abyste se obrátili. Tento poslední čin k vašemu vykoupení v mých očích bude znamenat, že člověk bude moci ještě jednou poznat pravdu o mé existenci.

Mé děti, poklekněte a proste o milosrdenství pro své rodiny a své milované. Když nejsou ve stavu milosti, tak Varování bude pro ně těžké. Musíte je informovat o potřebě meditace o Pravdě.

Času je už málo. Velké varování je už téměř zde. Jakmile se uskuteční, budete se muset rozhodnout, kterou cestou se vydáte. Cestou Božího Světla, nebo cestou podvodníka. Volba bude jen na vás.

Za nějaký čas po Varování – neodvrátí-li se lidé od svých zkažených způsobů, zničím země, které vzdávají hold mistru klamu. Budou se skrývat, až má ruka dopadne v trestu, ale nebudou mít kam jít.

Moje trpělivost je u konce a Já nyní plánuji sjednotit všechny, kdo věří ve Mne, Stvořitele všech věcí a vzít je se Mnou do nového věku pokoje. Ti, kteří si vyberou jít jinou cestou, budou vrženi do ohňů pekla.

Vezměte si k srdci toto poslední volání k lidstvu. Je to čas, kdy rozhodnete o své budoucnosti. Modlete se za ty, kteří jsou slepí k mé lásce, neboť mnozí z nich, až jim bude Pravda odhalena, budou se Mi znovu vzpírat a obrátí se ke Mně zády.


Váš milovaný Stvořitel
Bůh Otec
Král Nejvyšší


zpět