216. Poselství Panny Marie ze dne 8. října 2011 v 14:22.


HŘÍCH LHOSTEJNOSTI K MÉMU SYNOVI SE ROZMÁHÁ


(Přijato během soukromého zjevení Panny Marie, které trvalo 30 minut).

Mé dítě, tak mnoho duší je určeno k věčnému vyhnanství, pokud se nevrátí k mému drahému Synu.

Můj Syn velmi trpí v mukách, když pozoruje tyto děti, jak klopýtají z jedné ďábelské cesty na druhou.

Hřích lhostejnosti k mému Synu se rozmáhá a tak mnoho těch, kdo vědí o jeho existenci, si přesto z vlastní svobodné vůle vybírá, že nechtějí s Ním mít nic společného.

Nyní přišel čas, kdy porozumí tomu, co leží před nimi, nebudou-li prosit o odpuštění během osvícení svědomí, které brzy zakusí.

Vy, kteří milujete mého Syna, zvedněte jeho kříž a pomozte Mu přinést tyto duše, po kterých touží, zpět do jeho drahé milující náruče.

Tak mnoho z vás, děti, které ve skutečnosti neznáte mého Syna, musí pochopit laskavou něhu jeho srdce. Má pro všechny z vás tak mnoho lásky, že kdybyste viděli jeho utrpení kvůli odmítání, vrhly byste se na zem, plakaly a úpěnlivě prosily o odpuštění hříchů lidstva.

Naléhavě vás prosím, modlete se vytrvale za obrácení během Varování, po kterém můj Syn tak touží.


Vaše Blahoslavená Matka
Královna celého lidstva


zpět