214. Poselství Ježíše ze dne 6. října 2011 v 22:45.


VÁŠ BANKOVNÍ KOLAPS BYL ZOSNOVÁN ANTIKRISTEM


Má vroucně milovaná dcero,

modli se usilovně, protože antikrist je připraven vystoupit ze svého skrytého doupěte, aby pohltil mé děti.

Jeho lstivý plán bude skryt za příjemným, okouzlujícím a výřečným zevnějškem, ale když mé děti pohlédnou do jeho očí, uvidí temnotu, protože nemá duši. Nebyl stvořen rukou Boha Otce.

Modlete se teď, mé děti, každé z vás, abyste mu zabránily zničit ty, které ovládá prostřednictvím nového světového řádu.

Modlitba může zmírnit mnoho jím navrhovaných, odporných plánů proti lidstvu. Naneštěstí, mnoho lidí jím bude oklamáno. Nikdy předtím jsem vás tak naléhavě nežádal o tolik modliteb, protože bez vašich modliteb budou jeho úklady, které osnuje, naplněny tak, jak to předpovídá Kniha Zjevení.

Jeho přítomnost zde na zemi je pociťována po celém světě, ale jeho činy jsou skryty přímému pohledu. Je jako kámen, který když hodíte do vody, vytvoří vlny, které mohou cestovat na míle daleko. Chce vás zničit, protože jste mé děti.

Mé děti, které otrocky sledují každý jeho krok, mají pásku na očích. Utajené krutosti, které jsou páchány těmito lidmi, způsobují nesmírný smutek v nebi.

Děti, musím vás poprosit, abyste se modlily k sv. Michaeli archandělu, aby káral Satana v těchto bouřlivých časech. Antikrist jedná rychle a jeho vliv zrychluje globální spiknutí ke sjednocení měn všude na světě.

Zhroucení vašeho bankovního systému bylo záměrně zosnováno antikristem tak, aby v případě, že vaše země budou potřebovat pomoc, on a jeho zkažení nohsledi mohli přispěchat, aby zachránili vaše země.

Povstaňte, vy všichni, a pohleďte, co se ve skutečnosti děje před vašimi zraky. On se chystá, aby tvrdě udeřil, ale vaše modlitby mohou zmírnit jeho činy a zadržet ho v jeho kurzu. Jeho potřísněné ruce čekají, aby vás uchvátily do sevření, z něhož bude těžké se uvolnit.

Vzpomeňte si, děti, že Satanovi už zbývá na zemi jen málo času. Antikrist byl poslán ukrást duše mému Otci. Tyto duše pocházejí od mého Otce, Boha, Stvořitele všech věcí. Antikristův slib věčně trvajícího univerza je nesmysl. Mnoho duší je nyní svedeno tímto novým a nešťastným učením. Dívám se, jak padají do toho klamného hnízda temnoty, a prolévám hořké slzy. Neboť když už se tyto duše vydají touto cestou, pak jsou již nakaženy. Jejich postoj k jiným, včetně jejich rodin, se mění, jak jejich srdce chladnou.

Satanova moc je silná, ale Bůh Otec vystoupí a nejpřísněji potrestá jeho následovníky na zemi. Varování je jejich poslední příležitost, aby se k antikristu obrátili zády.

Modlete se, aby mé Světlo proniklo každou jednotlivou duši během Varování, aby zvláště ztracené duše mohly být zachráněny z těchto strašných temnot.


Váš milovaný Ježíš Kristus


zpět