212. Poselství Ježíše ze dne 4. října 2011 v 15:30.


VĚK POKOJE UŽ NENÍ PŘÍLIŠ DALEKO


Má vroucně milovaná dcero,

nová éra pokoje se stane v blízké budoucnosti skutečností.

Tomuto věku pokoje se budou těšit všichni moji následovníci. Bude to období lásky, štěstí a pokoje. Nebude žádná nemoc, bolest, starost o peníze, protože všechno, co budete potřebovat, vám poskytnu Já. Vám, mé děti, nebude nic chybět, protože vás budu živit a brát do náruče, právě tak jako rodič pečuje o dítě. To byste měly přivítat. To je cíl, o nějž všechny musíte usilovat.

Je zbytečné otálet, abyste se připravily vstoupit do mého Nového ráje míru, neboť se může stát, že se opozdíte. Naplánujte si to dnes, protože nevíte, kdy se to stane. Ve skutečnosti se to stane tak rychle a náhle, že vy, moji následovníci, se tam ocitnete v mžiku oka. To je důvod, proč musíte začít připravovat své duše teď, neboť pouze čisté duše tam mohou vejít.

Čas je rozhodující. Toto, mé děti, je jedno z posledních volání k vám, abyste změnily svůj život k lepšímu před příchodem Varování. Připravujte se každý den a důvěřujte mému Božímu Slovu, když se vám nyní nařizuje, abyste se řídily mými prosbami o záchranu duší.

Věk pokoje už není daleko a Já vás naléhavě žádám, abyste připravily své rodiny pro úplné sjednocení v mém novém království.


Váš božský Spasitel
Ježíš Kristus


zpět