210. Poselství Ježíše ze dne 2. října 2011 v 15:00.


RADUJTE SE, AŽ NEBESA VYBUCHNOU, NEBOŤ BUDETE VĚDĚT, ŽE PŘICHÁZÍM


Má vroucně milovaná dcero,

ustálené vzorce počasí jsou nyní proměnlivé, jako další znamení toho, že se časy brzy změní. Budete svědky ještě jiných změn. Slunce začne pulzovat a otáčet se před zraky světa, jako by bylo připraveno na Varování.

Můj kříž se objeví nejdříve. Budete šokováni, ale je vám to dáváno jako znamení, abyste mohli připravit své duše a prosit o vykoupení z hříchů, kterých jste se dopustili. Když to učiníte, nebudete trpět během Varování.

Moji následovníci, modlete se, modlete se, modlete se, ať jste kdekoliv. Radujte se, až nebesa vybuchnou, neboť budete vědět, že Já opravdu přicházím do světa. Konečně Mě lidstvo nebude schopno popřít. Má láska bude vyzařovat do každého koutu světa, až se budu pokoušet přitáhnout všechny duše, ať už jsou kdekoliv.

Tato událost bude tak neočekávaná, že se svět ve velkém ohromení zastaví. Až se lidé pomalu vzpamatují, mnozí si stále nebudou jisti tím, co se vlastně stalo. Když přicházím Já, tak přijde také Satan a démoni z pekla a budou se snažit pozřít duše mých dětí. Proto vás všechny musím naléhavě žádat, abyste vykropili váš domov svěcenou vodou a měli všude posvěcené svíce. Musíte chránit sami sebe.

V době před Varováním, vás prosím o toto: Modlete se za všechny, kdo nemohou v srdci přijmout pravdu mého učení. Modlete se zvláště za ty, kdo vynakládají obrovské úsilí, aby Mě popřeli, přestože jsou si vědomi mého ukřižování, které je zachránilo.

Vzpomeňte si, zemřel jsem pro každého jednoho zvlášť, abych vás zachránil. Vzpomeňte si, že tentokrát přicházím, abych vás znovu zachránil, každého jednoho z vás. Nikdo nebude vyloučen.

Nyní, mé děti, přichází příležitost, abyste si zajistily místo v éře pokoje na zemi. Proč byste nechtěly mít na ní účast? Proč by si měl kdokoliv vědomě vybrat hlubiny pekla výměnou za tento velký dar?

Radujte se. Modlete se. Vzdávejte díky Bohu Otci za toto Velké varování. Přijměte tento dar s láskou a radostí v srdci.


Váš Spasitel
Ježíš Kristus


zpět