209. Poselství Panny Marie ze dne 1. října 2011 v 20:30.


MISTR KLAMU SE TAKÉ PŘIPRAVUJE NA VAROVÁNÍ


Mé dítě,

modli se za všechny duše, které odmítly mého Syna a které jsou na to hrdé.

Blíží se už čas, kdy můj Syn se ještě jednou pokusí zachránit svět od zatracení. Je důležité, mé dítě, abys byla stále poslušná ve všech věcech, které můj drahý Syn od tebe požaduje.

On trpí a chce zachránit všechny z vás ze sevření podvodníka. On, mistr klamu, se také připravuje na Varování. Zatímco můj Syn, prostřednictvím svého milosrdenství, hodlá zachránit duše všech, on, podvodník, se je pokusí přesvědčit, že Varování byla jen iluze.

Satanovi musí být zabráněno, aby polapil tyto nic netušící duše. Zahrňte je do svých modliteb, neboť jsou to ty, které vaše modlitby nejvíce potřebují.


Vaše Blahoslavená Matka
Královna Nebeszpět