204. Poselství Ježíše ze dne 25. září 2011 v 11:45.


NYNÍ JSEM VYSLAL MÉ PROROKY DO SVĚTA


Má vroucně milovaná dcero,

jak přesvědčit mladé lidi a ty, kteří jsou v zajetí svého uspěchaného a jalového životního stylu? To je výzva, kterou ti teď předkládám.

Tvým úkolem je použít každý dostupný nástroj moderní komunikace, abys přesvědčila mladou moderní společnost o pravdě mé existence. Slibuji, že všichni ti mladí lidé, k nimž se těmito prostředky dostane Pravda, budou cítit moji přítomnost, jakmile budou číst má poselství. Rozšiřuj je teď a obracej duše, má dcero, v každém koutu světa. To je úkol, pro který jsi byla vybrána. Energickým šířením mého Slova může být osloveno více lidí. Použij internet a média. Moji následovníci, kteří se také zapojí do tohoto úkolu, budou časem šířit Pravdu po celém světě.

Tato mise teprve začala. Základy byly položeny. Teď, v souladu s přesným načasováním mého Otce, svět bude věnovat pozornost těmto Božím poselstvím.

Slíbil jsem, že se vrátím. Abych připravil cestu, poslal jsem teď do světa mé proroky, včetně tebe, má dcero. Mnoho z nich nyní odpovídá na mé volání v každé zemi světa, i když jejich hlasy jsou slabé. Časem také oni budou slyšeni, aby mohli hlásat moji slávu a oznámit můj návrat.

Dříve než se tento slavný návrat uskuteční, uplyne ještě nějaký čas. Do té doby připravuj mé děti. Varování obrátí milióny, ale to bude jenom začátek. Doba po Varování bude – a bude muset být strávená péčí o duše, aby se zajistilo, že budou náležitě připraveny a způsobilé vstoupit do Nového ráje mého Otce na zemi.

Budete muset hodně snést, děti, ale máte toho tolik, na co se těšit, až se vám otevře zázračný věk pokoje, radosti a štěstí na zemi. Teď je od vás vyžadována vytrvalost. Těm, kteří budou vzývat Ducha Svatého, bude dána odolnost a výdrž. Vy pak, moje armádo, pozvednete duše těch, kteří se již blíží ke Mně. Nenechejte ani jedinou z těchto duší se zatoulat a ztratit se v pustině. Modlete se za ně. Projevte jim lásku a porozumění. Nikdy jim neříkejte, že jsou zatracené, nebo neobviňujte je z hříchu, protože to je těžkou urážkou v mých očích. Místo toho buďte rázní, ale laskaví. Prostě jim řekněte Pravdu. Potom už to bude záležet jenom na nich.

Děti, nemůžete získat všechny duše. Můžete udělat jen to, co je ve vašich silách.


Váš milovaný Ježíš


zpět