201. Poselství Ježíše ze dne 22. září 2011 v 21:30.


ZÁRMUTEK ZE ZTRÁTY MÝCH DĚTÍ, KTERÉ NECHTĚJÍ MÍT SE MNOU NIC SPOLEČNÉHO


Má vroucně milovaná dcero,

připrav svoji rodinu na Varování. Pros mé děti, ať už jsou kdekoliv, aby vyhledaly odpuštění svých hříchů. Jejich prosba musí vycházet z jejich srdce. Jinak během osvícení mým Božím milosrdenstvím zakusí pálivou bolest očistce, až budou stát přede Mnou, každičké z nich.

Přicházející očista zanechá na vašich duších tak trvalou a nezapomenutelnou stopu, že zůstanete na věčnost v lůně mého srdce.

Vy, kteří Mě znáte a milujete, prosím, připravte se na můj největší dar. Obstarejte si posvěcené svíce a svěcenou vodu a buďte připraveni se připojit v modlitbách ke svatým v nebi, abyste pomohli vykoupit duše všech mých dětí na celém světě.

Poprvé ve vašich životech budete skutečně sami v mé společnosti. Bez jediného zvuku uvidíte mé ukřižování, a pokud jde o nevěřící, ti pak konečně pochopí pravdu mého utrpení, které jsem podstoupil pro lidstvo.

Vy, mé děti, pochopíte a přivítáte můj velký dar milosrdenství, a bude vám dána síla, kterou znají jen svatí v nebi. Tato síla pak uková páteř mé nové armády. Tato velká armáda zachrání milióny jiných duší ze spárů armády vedené antikristem. Modlitba nyní zachrání a pomůže obrátit milióny, během tohoto mimořádného a rozhodujícího času od stvoření lidstva.

Nechejte Mě, mé děti, vás už předem obejmout. Dovolte Mi vám dát odvahu a sílu, abyste Mi přinesli více duší. Potřebuji vaši lásku. Moje rány jsou otevřené. Můj zármutek kvůli ztrátě tak mnoha mých dětí, které se Mnou nechtějí mít nic společného, dosahuje svého vrcholu.

Cítím se bezútěšně a sám. Pomozte Mi, děti, zachránit je, dokud je čas. I když můj velký čin milosrdenství přinese na svět Boží Světlo v intenzitě, která vám bude brát dech, bude to také čas smutku pro ty, kteří nebudou schopni vydržet tento šok.

Prosím, nebuďte vyděšení. Přicházím s velkou láskou a soucitem k vám všem. Protože vás miluji, nyní zasáhnu, abych vás uchránil od ohavných činů prováděných globálními mocnostmi, které chtějí zredukovat světovou populaci. Chtějí to udělat pomocí kontroly. Nedovolím jim to uskutečnit. Můj Otec čeká. Přijme-li člověk hříchy, jimiž je vinen, pak se svět stane místem míru a lásky. Nebude-li dbát na poučení vzešlé z Varování, pak nebude ušetřen. Tehdy dopadne ruka mého Otce.


Já jsem Ježíš Kristus
Král a Spasitel všeho lidstva


zpět