200. Poselství Panny Marie ze dne 22. září 2011 v 21:00.


MODLETE SE ZA MOJI OCHRANU PO CELÉM SVĚTĚ


Mé dítě,

musíš prosit mé děti, aby se ke mně modlily, abych je v těchto časech mohla přikrýt svým nejsvětějším pláštěm. Práce podvodníka nabývá na síle a rozšiřuje se jako pustošící požár. Kontrola, kterou vykonává zlo, které vidíte všude kolem vás, je řízena jím a jeho armádou démonů. Ti způsobují mnoho bolesti a utrpení na světě. Modlitbou mého nejsvětějšího růžence mu zabráníte, aby způsobil škody, které má v úmyslu uvalit na tento svět.

Modlete se, děti, ať už jste kdekoliv, za moji zvláštní ochranu před Zlým.

Modlete se, abyste zmírnili utrpení mého milovaného Syna, jenž naléhavě potřebuje vaši útěchu. Potřebuje vaše modlitby, děti, protože hodlá ještě jednou zachránit lidstvo z jeho hříšných a svévolných životů.

Modlete se teď, jako jste se nikdy předtím nemodlili.


Vaše Blahoslavená Matka
Královna pokoje


zpět